top of page

Vi ebjuder massage i friskvårdssyfte.

Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som har förorsakat eller som skulle kunna förorsaka skador och problem.

bottom of page